Archive | Artikels: Gazette

Om wins te maak

Deur David Malherbe   –   Gepubliseer in Drakenstein Gazette – Vrydag 21 Junie 2013

Mense het dikwels die persepsie dat ‘n entrepreneur iemand is wat wat baie geld maak.  Maar entrepreneurs is in die eerste plek mense wat die durf het om vir hulleself werk te skep eerder as om na ‘n werk te gaan soek.  Party verdien goeie geld, party oorleef net, maar ongelukkig is daar ook die wat nie die mas opkom nie.

Soos met elke ander werk is kennis en vaardigheid van dit wat jy doen belangrik.  Wanneer jy ‘n entrepreneur is, is tegniese kennis alleen nie goed genoeg nie.  Kennis en vaardighede tov die bedryf van ‘n besigheid is net so van kardinale belang.  Dit is hoekom ons graag die wat die durf het om ‘n eie werk te skep, wil bemoedig en raad gee vir ‘n beter kans op sukses.

Ons hoor gereeld van iemand wat ‘n werk verloor het en dan wonder mense waar hulle nou weer ‘n werk gaan kry.  Maar enkeles dink anders en sê “Wat kan ek nou vir myself doen?”  Baie besighede is al so gebore en later sê die eienaar dat om sy/haar werk te verloor, die beste ding was wat kon gebeur het.

Die dag wanneer jy jou werk verloor, stort jou hele wêreld in duie.  Dit veroorsaak gewoonlik ‘n “tipping point” in jou lewe wat jou anders as ooit vantevore na die lewe laat kyk.  As jy reg dink en doen, kan daar egter vir jou ‘n blink toekoms wag.  Moet beslis nie negatiewe uitsprake maak soos Job in Job 7:7 nie.  Hy het gesê “… ek sal nooit weer voorspoed beleef nie” en ons weet hy was aan die einde van sy lewe twee keer so ryk as voorheen.

“Anders dink,” gaan egter oor meer as net “Wat kan ek vir myself doen?”  Wanneer ‘n mens ‘n eie besigheid het, raak jou siening van werk en geld anders as wanneer jy ‘n salaris verdien. ‘n Vakansiedag is nou ‘n dag minder in die maand om geld te verdien terwyl salarisse aan die einde van die maand betaal moet word.  Maar om ‘n wins te maak bied ‘n motivering wat net die wat dit ken, kan waardeer.

David Malherbe en Dewald Scholtz gesels Maandagaand van 19:00 tot 20:00 op Radio KC 107.7FM tydens die program Jy die Entrepreneur verder oor hierdie onderwerp.

(David Malherbe is ‘n besigheids- en loopbaan konsultant en woon in Wellington.  Hy kan gekontak word via sy webblad www.jedidiah.org.za of by T/F 021-873 0262) 

Continue Reading 0

White Water Business Environment

By David Malherbe   –   Published in Drakenstein Gazette – Friday 14 June 2013

Annually we see news coverage on TV of the boat race between the universities of Oxford and Cambridge on the river Thames in Britain.  Next year’s race will be the 160th.  This is a race for long boats with eight paddlers and a navigator each, racing on flat water over a distance of 6,8km.

On the other hand we have white water paddling and white water rafting where you almost risk your life going down the rapids in the river.

Our present day business environment is often described as permanent white water.  Therefore to manage your business in an Oxford to Cambridge way, while you are competing on white water will not make your business succeed.

We live in times of incredible change where most of our securities of the past no longer exist.  Years ago the value of the rand and interest rates were secure.  Nowadays the value of the Rand changes daily and the fuel price monthly, while the Reserve Bank Committee regularly decides on the interest rate.  Amidst all of this and much other insecurity we need to carry on and even grow our businesses.

But there are always things that never change.  Whether you are doing the Oxford to Cambridge or white water paddling, you still need to paddle, you are still in a boat on water, you still need to practice and be very fit, etc.

Business owners nowadays face challenges our forefathers never even dreamt of, yet we still need to manage our businesses and staff well.  We still need to do marketing and have good administration and financial systems in place.

These basic aspects of business should be like a changeless core in your business.  If these are well established, it is easier to adapt a business to the present whitewater environment.

The next couple of weeks we will take a look at some of these basic elements that need to be in place in every business.  We cannot calm the waters, but we can modify the boat and better our skills and fitness and thus keep our businesses afloat and win the race.

David Malherbe and Dewald Scholtz will discuss this topic in more detail Monday evening from 19:00 till 20:00 on Radio KC 107.7 FM in the program “You the Entrepreneur”

(David Malherbe is a business- and career consultant and lives in Wellington.  He can be contacted via his web page www.jedidiah.org.za or at T/F 021-873 0262.)

Continue Reading 0

Is beter tegnologie die antwoord?

Deur David Malherbe   –   Gepubliseer in Drakenstein Gazette – Vrydag 7 Junie 2013

Ons word deesdae so oorval met nuwe tegnologiese aanbiedinge, dat dit moeilik raak om by te bly met nuwe ontwikkelinge.  Mense reageer gewoonlik hierop deur te probeer bybly of hulle stel net nie belang om dit te leer gebruik nie.

Om in jou besigheid weerstand te bied teen nuwe tegnologie veroorsaak dat jy jouself later al hoe meer uit die mark uitsluit.  Verbeterde tegnologie kan besighede help om beter gehalte produkte of dienste in ‘n korter tydperk te lewer.  Aangesien kliënte die beter gehalte produkte en dienste verkies, is dit nodig om saam met tegnologiese ontwikkeling te beweeg sodat jou besigheid mededingend kan bly.

Aan die ander kant is daar weer diegene wat ly aan FOMO – “Fear of missing out”.  D.w.s. as daar iets nuuts op die mark is, kan jy nie rus voor jy dit nie ook het nie.  Dit is ‘n baie duur opsie, want dit is onmoontlik om by te bly met al die nuwe tegnologie.

Ons moet onthou tegnologie is slegs deel van die gereedskap wat ons gebruik. Voor die industriële revolusie het mense handgereedskap gebruik om produkte mee te vervaardig; daarna grotendeels masjiengereedskap.  Vandag word baie masjiene se werking beheer deur vooraf geprogrammeerde rekenaars.

Dit bly egter nog steeds net gereedskap en al is goeie gereedskap belangrik, is dit nie die tegnologie in die eerste plek wat die sukses van ‘n besigheid bepaal nie.  Ons sien gereeld advertensies in koerante van veilings wat gehou word waar van die beste masjinerie en toerusting verkoop word.

Goeie leierskap en bestuur is steeds die belangrikste aspek wat die sukses van ‘n onderneming bepaal.  Tegnologie is ‘n hulpmiddel wat sukses kan aanhelp, of ‘n gebrek daaraan kan sake bemoeilik, maar dit is nie dié bepalende faktor vir sukses nie.  ‘n Gebalanseerde benadering t.o.v. tegnologie is dus baie belangrik.

‘n Ander realiteit van die vooruitgang in tegnologie is dat sekere poste of tipes werk uitgefaseer kan word en aanleiding gee tot werksverliese.  Dit is een van die redes hoekom ons mense aanmoedig om entrepreneurskap as loopbaanopsie te oorweeg.  Die beste manier om te verseker dat jy werk het, is om vir jouself werk te skep.

David Malherbe en Dewald Scholtz gesels Maandagaand van 19:00 tot 20:00 op Radio KC 107.7 FM tydens die program Jy die Entrepreneur verder oor hierdie onderwerp.

(David Malherbe is ‘n besigheids- en loopbaan konsultant en woon in Wellington.  Hy kan gekontak word via sy webblad www.jedidiah.org.za of by T/F 021-873 0262) 

Continue Reading 0

Home-based Business

By David Malherbe   –   Published in Drakenstein Gazette – Friday 31 May 2013

About 200 years ago during the Industrial Revolution factories sprang up everywhere.  People’s home based businesses could no longer compete with the large factories, so there was a migration of people that used to work from home to now find employment at factories in bigger town and cities.

At present we have a reverse of this 200 year trend.  Now we have an Information Revolution driven by technology, enabling many people to work from home again.  That is why home based businesses are the order of the day.

The cheapest and easiest way for a business start-up, is to start from home.  But there are certain aspects of home based businesses, if not managed well, that can be a recipe for disaster for the family.

First of all the business owner needs to manage him-/ herself well.  You need to build structure into your life and business, for example a work routine, setting goals, taking care not to be continually busy with work, etc. You need to set aside time for family and to get away from home.  The flip side of the coin is that because you do not have to be at work on time, you may be tempted to take the “sleep late and leave early approach”.

Then you also need to manage the business in a professional way.  You need to set clear boundaries between business and family, which is extremely important when you allow customers to visit you at home. The fact that a business is home based is no excuse for lousy recordkeeping.  It is still a business and just as accountable for taxes and also need to comply with all relevant legislation.  Connecting to a larger enterprise can also be an advantage for the credibility of your business.

Finally it is important to create a specific space at your home for the business.  It may be a garage or dining room, depending on the kind of business.   This part of the house can then be adapted and furnished to accommodate the business.  This is very important because it will help to create a necessary separation between home and business.

If managed well, a business from home can offer the best of two worlds.

David Malherbe and Dewald Scholtz will discuss this topic in more detail Monday evening from 19:00 till 20:00 on Radio KC 107.7 FM in the program “You the Entrepreneur”

(David Malherbe is a business- and career consultant and lives in Wellington.  He can be contacted via his web page www.jedidiah.org.za or at T/F 021-873 0262.)

Continue Reading 0

Maak jy geld?

Deur David Malherbe   –   Gepubliseer in Drakenstein Gazette – Vrydag 24 Mei 2013

‘n Entrepreneur word gewoonlik as suksesvol gesien as hy geld maak. Daarom kyk ons vandag na drie belangrike geld aspekte in ‘n besigheid.

Eerstens moet die besigheid se laste (skuld) nie meer wees as die bates (besittings) nie. Met meer bates as laste sê ons die besigheid is solvent.

In die tweede plek moet ‘n onderneming se inkomste groter wees as die uitgawes want dan maak dit ‘n wins. ‘n Werker se salaris of loon is sy vergoeding vir die werk wat hy of sy doen en wins is die besigheid eienaar se vergoeding vir die werk wat hy of sy doen en vir die risiko wat hulle loop. Die belangrike vraag is dus of die besigheid ook winsgewend is?

Maar ‘n besigheid kan solvent en winsgewend wees en nogsteeds in die moeilikheid beland. Die rede is dat produkte of dienste wat op krediet verkoop word, ook gereken word as inkomste wat reeds verdien is, al het die besigheid nog nie die geld vir die transaksie ontvang nie.

Dit bring ons dan by die derde baie belangrike geld aspek van besighede naamlik kontantvloei of likiditeit. Dit is juis hier waar baie besighede se grootste kopsere elke maand lê. Aan die einde van die maand moet besigheidsuitgawes soos huur, lone en salarisse, telefoon en vele ander betaal word. Nou het jy kontant nodig.

Miskien was daar nie genoeg verkope gedurende die maand nie of te veel is op skuld (krediet) verkoop en jy sukkel om jou geld van die debiteure af in te kry. Indien jy nou boonop die nuus moet kry dat die persoon wat vir jou die meeste skuld, bankrot is, kan dit jou ook sink. (‘n Storie wat ek al dikwels gehoor het)

Om dus ‘n gesonde besigheid te hê moet dit nie net solvent en winsgewend wees nie, maar is ‘n goeie kontantvloei uiters noodsaaklik. Wees dus versigtig met beide die aangaan en die toestaan van krediet, want kontantvloei probleme kan beide winsgewendheid en solvensie tot niet maak en jou besigheid sluit.

David Malherbe en Dewald Scholtz gesels Maandagaand van 19:00 tot 20:00 op Radio KC 107.7 FM in die program “Jy die Entrepreneur” verder oor hierdie onderwerp.

(David Malherbe is ‘n besigheids- en loopbaan konsultant en woon in Wellington.  Hy kan gekontak word via sy webblad www.jedidiah.org.za of by T/F 021-873 0262)

Continue Reading 0

2 Sam 12:25 “So he called his name Jedidiah because of the Lord.”

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes