ELI

David Malherbe is also a Performance Management Consultant for ELI AGRI BUSINESS MANAGEMENT.

Basiese Besigheidsbeginsels opleiding gedoen vir Ceres Spar. Hier saam met Arno, eienaar van die Ceres Spar en Sipho van Spar Opleiding asook enkele van die kursusgangers.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Sam 12:25 “So he called his name Jedidiah because of the Lord.”

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes